En viktig utgångspunkt är den bärande relationen mellan människor.

Verksamheten

Att förebygga/motverka mot att sköta boendet som en institutionsliknande verksamhet är ett viktigt uppdrag för Änglagården. 

Läs mer

Behandling

Behandlingsinnehåll: Behandlingen är helt individuell och systematisk utifrån klientens problem, resurser, behov, klientens mål och utifrån uppdragsgivarens mål. 

Läs mer

Personal

Behandlingsassistenter
Mentalskötare/undersköterska
Sjuksköterskor med vidareutbildning inom psykiatria.

Läs mer

Boendeformer

Änglagården består av tre huskroppar som ligger som en hästsko. 

Läs mer

Att förebygga/motverka är ett viktigt uppdrag för Änglagården

Att förebygga/motverka mot att sköta boendet som en institutionsliknande verksamhet är ett viktigt uppdrag för Änglagården. Vi försöker se till att det finns aktiviteter, rörelse i systemet samt individuella vårdprogram för våra klienter. Idag sköts insatserna i olika former som boende på Eken, halvvägsboende på Tallen, träningskägenheter på Änglagårdens område samt Boendelänkens träningslägenheter i samhället Valla.

Genom att kunna erbjuda flera altternativ motverkar det passivitet och institutionalisering. Det väcker hopp och engagemang för klienter att motivera sig att börja arbeta med sig själv, stärka och förbättra kunskaper. Alla vårdplaner, genomförandeplaner och åtgärdsplaner är individuellt anpassat och ger en tydlighet för klient och personal.

En viktig utgångspunkt är den bärande relationen mellan människor. Klientens privata och professionella nätverk klargörs för att stödja och återstödja fortsatt självständigt liv efter boendetiden. Kontinuerlig kontakt med uppdragsgivarna, uppföljning av mål och utvärdering. 

Kllienten har medinflytande och kan påverka i verksamheten genom olika forum ex i möten, aktiviteter och samtal.

 

Mer om oss