Personal

Övriga upplysningar: Kontinuerlig personalhandledning.

Personal: Sjuksköterskor med vidareutbildning i psykiatri, beteendevetare, skötare/undersköterskor, behandlingsassistenter, Alkohol/drogterapeut.

Konsulter: Psykologen Ulf Clavell

Personalkategorier:

 • Behandlingsassistenter
 • Mentalskötare/undersköterska
 • Sjuksköterskor 
 • Alkohol/Drogterapeut
 • Återfallsprevention
 • ART-instruktör
 • Mi
 • Livskompass
 • CRA
 • KBT
 • NADA-öronakupunktur vid behandlingen av drogberoende.
 • ESL
 • ASI
 • Främmande språk som talas av personal:
 • Engelska
 • Finska
 • Isländska
 • Norsk