Behandling

Behandlingsinnehåll:  Värdegrund utefter Katie Eriksson vårdideologi för verksamhet och tänkande.
Personal arbetar kognitivt med Motiverande samtal (MI), CRA och Återfallsprevention. Änglagården använder även oss av manualbaserad behandling ESL, Kompetenz, NADA-öronakupunktur ART för både för självkontroll och moraliska dilemma. 
Man får som klient lära sig egenvårdsåtgärder, avslappning, motionskurser, rökavvänjningskurser, matlagningskurser och social färdighetsträning.

Vi har läkemedelsbehandling, substitutsbehandling och spärrbehandling.
Alla klienter har egna veckoscheman som läggs upp tillsammans med kontaktman utefter behov och färdigheter.

Dagen struktureras dagligen vid morgonmöten och den dagliga tillvaron läggs upp och alla hjälper till utefter sin förmåga. 

Behandlingens syfte är att klienten ska arbeta efter sin förmåga

 Vilket handlar om att klienten först ska få möjlighet att acklimatisera sig i sin nya miljö och skapa kontakt och en god relation med både personal och andra klienter på Änglagården.

 När klienten känner sig redo, får klienten börja ta mer ansvar och följa ett schema, vilket är upprättat tillsammans med kontaktpersonen.

När klienten har kommit så här långt i sin behandling, så erbjuder att klienten kan bo i en träningslägenhet, där denne får ta det fulla ansvaret att sköta om lägenheten som om den vore klientens egen.

Alla klienter har egna veckoscheman som läggs upp tillsammans med kontaktman baserade på  klientens behov och färdigheter. Dagarna struktureras upp vid morgonmöten, där den dagliga tillvaron läggs upp och där alla hjälper till efter förmåga. I ett veckoschema ingår det att klienten kommer upp till morgonsamling, att planera om klienten ska ha samtal, delta i grupper, sysselsättning, motion, skola eller åka på statsresor.