Verksamheten

Att förebygga/motverka mot att sköta boendet som en institutionsliknande verksamhet är ett viktigt uppdrag för Änglagården. Vi försöker se till att det finns aktiviteter, rörelse i systemet samt individuella vårdprogram för våra klienter. Genom att kunna erbjuda flera alternativ motverkar det passivitet och institutionalisering. Det väcker hopp och engagemang för klienter att motivera sig att börja arbeta med sig själv, stärka och förbättra kunskaper. Alla vårdplaner, genomförandeplaner och åtgärdsplaner är individuellt anpassat och ger en tydlighet för klient och personal.

En viktig utgångspunkt är den bärande relationen mellan människor.

Klientens privata och professionella nätverk klargörs för att stödja och återstödja fortsatt självständigt liv efter boendetiden. Kontinuerlig kontakt med uppdragsgivarna, uppföljning av mål och utvärdering.

Kllienten har medinflytande och kan påverka i verksamheten genom olika forum ex i möten, aktiviteter och samtal.