AD TERAPEUT AB  är dotterbolag till Änglagårdens Omsorg. Boendestödet som erbjuder både terapeutsamtal som är inriktade på alkohol/droger och ett eget boende samt med boendestöd i hemmet. Vi har personal dygnet runt för människor med missbruk och psykosociala problem, vi kan erhålla eget boende från eller i AD Terapeuts redan befintliga bostäder. Med boendestöd i form av omvårdnad och aktiva insatser i boendet. Det kan gälla social träning, ADL, motivation, att skapa struktur i tillvaron eller att få stöd att klara praktiska frågor. Syftet är att hjälpa dem med missbruks och psykosociala problem är att de skall klara av att bo i en egen lägenhet och känna trygghet. Stöd i vardagen, både i hemmet och utåt i samhället kan ingå. Boendestödet ska öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället.

Hur vi arbetar Vi strävar efter att frigöra de boende egna resurser, försvar, behov och färdigheter för att få till stånd ett självständigt liv så lång det är möjligt. Vår grundide är att ha fasta rutiner och hög tillgänglighet för våra boende. Tillsammans med uppdragsgivaren så skräddarsyr vi uppdraget efter individens behov. En central ingrediens i boendet är att de boende ska träna på allt vad det innebär att bo själv. De får hjälp med hur man ska klara sin egen ekonomi, städa, laga mat och allt som hör ihop med boende. Med stöd av personalen utvecklar de sina förmågor och lär sig etablera relationer i och utanför boendet. Utöver detta uppmuntras de att ta egna initiativ, använda sitt nätverk och hitta en meningsfull fritid.

Kontakt: Föreståndare: Kjell Lönn 0150-660 050 / 070-567 81 61  Placerings ansvarig: Tonni Rigo  070-415 86 65 

Smedjegatan 5  641 61 Valla AD-Terapeut AB   Antal platser: 6st lägenheter  E-post: forestandare@adterapeut.