2019-07-02

Kvalitetsindex Rapport HVB 2019-07-02

Läs vår Kvalitetsindex klient rapport under fliken viktig information.

2019-06-11

Kursintyg/Diplom

Nu har 2 st personal genomfört utbildning/kurs i Psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering. Kursledare Anna Lundberg HR-konsult.

2019-05-15

Hot/våld och Brandövning

Personalen och vikarerna har fått utbildning i både hot/våld och brand utbildning.

Kurs ledare Ulf Helsing från Offentilg Säkerhet Hot o våld

Kurs ledare Johan Harter Instruktör/utbildare från Västra Sörmlands Räddningstjänst.